Opravy komínů

Opravíme komín, ať je vysoký metr nebo 200 metrů

Mnoho komínů, které jsou ve špatném stavu, lze zachránit včasnou opravou, v opačném případě hrozí jejich zřícení, poškození střechy a ohrožení osob a majetku v okolí objektu. Vzhledem k menšímu využívání komínů v poslední době se na ně často zapomíná, což se nemusí vyplatit!  Starší komíny bývají často ve špatném stavu, protože to není zespodu vidět. Někdy je proto nutné komín v nadstřešní části zbořit a postavit znovu, protože spárování a výměna několika cihel by již nepomohla. Oprava komína je vždy levnější než zbourání postavení nového.

Práce na komíně

  • Výměna cihel
  • Stavba nového komína
  • Spárování
  • Výroba komínového věnce
  • Omítnutí 
  • Oprava komínové hlavy
  • Oprava zatékání u komína
  • Hydrofobizační nátěr (ochrana stavebních materiálů před vodou)
  • Demolice (bourání) komína
  • Montáž antén, žebříků, zábradlí... atd.

 Jít na ostatní stavební výškové práce